Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Kostolná 3
90001 Modra
IČO: 00162311

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra

ŠTUDIJNÉ ODBORY

 

Základné informácie o štúdiu na škole  

Názov študijných odborov
 

42276 00 vinohradníctvo a ovocinárstvo


4227 602 podnikanie - je určené pre tých, ktorí majú bližšie k ekonomickým predmetom  prípadne  sa  chcú  vzdelávať  v  tejto  oblasti.

4227 603 agroturistika - je  vhodné  pre  uchádzačov,  ktorých  zaujíma poskytovanie      služieb   v   cestovnom   ruchu   a chceli by  v  budúcnosti  kvalifikovane pracovať v tejto oblasti.

4227 605 somelierstvo - v  tejto  dobe  veľmi  vyhľadávaní  odborníci,  ktorí  svoje vzdelanie získali rôznymi kurzami  resp. pri samom štúdiu. Škola ponúka  komplexné vedomosti z vinohradníctva, vinárstva, ale aj iných potravinárskych  odvetví,  ktoré  musí  somelier  ovládať.  Obsahuje  predmety  zamerané  na   výrobu ušľachtilých nápojov (pivo, destiláty, miešane nápoje, minerálne vody,      prírodne  šťavy,  kávu,  čaj).  Naučí  sa  zladiť  jedlá  s jednotlivými  druhmi  vín (enogastronómia).   Somelier  musí  dokonale  ovládať  zásady  spoločenského správania, protokol a pod.                                                                                                                   

                                                                

Študijný odbor  4227 600 vinohradníctvo a  ovocinárstvo je určený pre chlapcov i dievčatá. Dlžka štúdia  je 4 roky. Podmienkou pre prijatie na školu je úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ a  zdravotná spôsobilosť uchádzača.

Poskytnutý stupeň vzdelania     >>> úplne stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia          >>> maturitná skúška

Doklad o vzdelaní       >>> maturitné vysvedčenie

                                     >>> certifikát someliera

Naši absolventi majú široké možnosti uplatnenia sa v štátnych a súkromných vinohradníckych, vinárskych a  ovocinárskych podnikoch. V  agroturistickom sektore,  v gastronómii, vinotékach.

Po získaní maturitnej skúšky má absolvent otvorenú cestu ku štúdiu na vysokej škole ľubovolného zamerania.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Slavomír Zoch Riaditeľ
slavomir @ pobox . sk
Ing. Monika Kisová Zástupkyňa
kisovamonika . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit